Souhlas se zpracováním osobních údajů

Udělujete tímto souhlas společnosti Norwood s.r.o., IČ: 03840760, se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 – Staré Město, zapsané ve veřejném rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 238154 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto údaje:

 • jméno a příjmení
 • název společnosti
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • vaše pracovní zaměření

Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem zasílání obchodních sdělení a novinek. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce.

Zpracováním osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 1. Poskytovatel servisních služeb Norwood servis s.r.o., IČ: 25038273.
 2. Poskytovatel technických a realizačních služeb Norwood stavby s.r.o., IČ: 06561152.
 3. Správce e-mailových serverů RIMADO s.r.o., IČ: 24795801.
 4. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat kopii těchto údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a obrátit se na soud.